Johannes Weideman

År 1807 utflyttade smeden Hans Hinricson Weideman med hustru Maria Olsdotter och barnen Anna, Catarina, Maria och Magnus från Tyngsjö i Malungs församling till, som det står skrivet i husförhörslängden, Ångermanland. Familjen bosatte sig på Prästbordet i Arnäs och familjefadern Hans Weideman fick anställning som manufaktursmed på Gideå Bruk. Hösten 1812 flyttade familjen till Gideå Bruk. Hans och Maria fick inalles nio barn, bland dem äldsta dottern Anna, som blev min mormors mormor, och hennes bror Johannes (Johan) född den 7 Nov. 1808 på Prästbordet, Arnäs och död åttioårig i Kasa, Grundsunda den 1 Sept 1888.

Prästen har i husförhörslängen gjort följande anteckning gällande Johan. ”Närv. 1825. Mindre vetande.”Ett sådant epitet gjorde väl knappast tillvaron lättare. Johannes levde i vuxen ålder tillsammans med sin sju år äldre syster Catarina ”inhyses” i Kasa.

I Grundsunda hembygdsförenings samlingar finns ett foto föreställande Johannes Weideman.Fotot är försett med följande anteckning. ”Assessor Veiderman, ett stort original före sekelskiftet i Grundsunda. Kallade sig konungens hovstallmästare och riddare av Nordstjärneorden.” Fotot verkar vara en ateljébild och jag håller för troligt att fotografen är antingen Margareta Hellström eller Lovis Thillman, båda verksamma i Husum under 1870-talets senare hälft. Johannes torde då vara omkring 70 år på fotot,

I Hembygdsförenings ägo finns även en kopia av ett kåseri avfattat på Grundsundamål. Kåseriet, publicerat i Örnsköldsviks Allehanda någon gång på 1950 talet och skrivet av Emil Molin, lyder som följer!

Väggderman.
En gammpâjk, nälta ömmernikring å minner för sä, å bra myttje pellret förräxten, hadde vorte nan slags passopp å gårskär på Gibacken i Grönsön.N feck gå för maten å legge för sä sjârlv bårt i n stallkammar,.däför n va omöjrlin håll rern frårn lyssren. Dä föschöktes no rerns n frårn åte, män dä geck int na. Gnettrern tycktes ha sätte sä fast ti sjÂrlveste hule på n. Förräxten vell n ällri tjvätt sä, sä n va na bra ofrågen ha na göra vä.Mådde bäst gjorl n ti lusa, dynja å slören. Ärana feck n gå, å i blann rernt å vä pärninga. Lit på n kônne man. Hägge å bära in ven va jussum vektigeste sössla, män ôm mörna skull n bära ut å tömpôtten ått härrskape. Å sä hännesä n gang n stor n pôtte utta pôrslin, slant bårli hana på n å geck sân. Då vort n âlldeles utkômmen o momrle för sä sjârlv, sä nan hörrd ä.”Herre jestanes, dä ä äte ut nu, äte ut nu.” Å sä börj n på jörle å grin. Trodd sä varl bårtkörrd för pôtta hadde vorte sânsläjje å sern getta gå å tega å varl pôssapil igen, sôm n hadde vöre för innan n fott kômma dell Gibacken. Sôm värl va, hadde härrskape bara skåjit åt n dan sânslajninga, så n feck gå kvar sôm intvätt hadde hänt. Sen vorte dä e härm ut på böggda.”Äte ut nu sa Väggderman, slog sân pôtta.”

Emil Molin avslutar kåseriet med följande rader:
”Väggderman hette egentligen Veideman. För sin rappa tunga och många lustiga infall blev han högt skattad ej minst av bruksherrarna. Då han dog, ordnade dessa till ett enkelt järnkors med inskription på en oval plåt på hans grav. Han ligger begraven cirka 3 meter sydväst om ingången till Grundsunda kyrka. Korset togs bort någon gång under 1910-talet.”

Sune Edlund

Källor:
Egna forskningar Foto och kåserikopia, Grundsunda hembygdsförening

Johannes Weideman, f 1808 7/11 Prästbordet, Arnäs (Y). Mindre vetande. ”Närv 1825”. Död 1888 1/9 Kasa, Grundsunda (Y). I hfl Grundsunda AI:7 (1864-1874) står det att Johan ska vara född i Dalarna, men det är inte sant. Han är född på Prästbordet i Arnäs.

(Johanna) Catharina Weideman, f 1801 15/3. Piga i Ultrå, Grundsunda (Y). Finns ej i Malungs födelsebok C:1. Kan vara född och döpt i Gustafs församling (W)?? Död 1894 i Kasa, Grundsunda (Y) (hittar inte det exakta dödsdatumet).

Grundsunda dödbok 1888, SCB:
Johan Vejdeman, fattighjon, d 1888 1/9 i Kasa, Grundsunda

Grundsunda AI:9B, sid 323, Kasa (1885-1894):
Joh. Katarina Weideman, f 1800 Dalarne, d 1894 20/4
Johan Weideman, f 1808 Dalarna, d 1888 1/9
”Mindre vetande”

Grundsunda AI:8A, sid 182, Kasa (1875-1884):
Inh Cathrina Weideman, f 1800 Dalarne
Brodren Johan Weideman, f 1808