Folkminnen

Det som följer är en uppteckning utförd av Levi Johansson i Västergensjö, Anundsjö socken år 1917
Upptecknare: Levi Johansson Meddelare: Maria Vesterlund År: 1917
Maria Vesterlund var min mormorsmor född i Söderå Mo 1835. Död i Vestergensjö Anundsjö 1929


Anna Maria Scharff-VesterlundDryckenskapen förr
I gamla tider, då de brände brännvin själva, var så till vida bättre, att pojkarna aldrig söp. Om någon hade kommit på en ”lekstuga” och varit full, hade han skämt ut sig för all sin framtid. Men så fort de giftat sig, blev det annat av, för gubbarna söp rent ohejdat. Alltid på lördagskvällar och söndagar gick de tillsamans, och då var det att ta fram de stora, svarta brännvinsflaskorna och dricka ”kask”. På husförhören och då de gick ”mursyn” (brandsyn) var det ett obegripligt supande. Nästan värst var det dock på gravölen. Det går inte beskriva, huru otäckt det var sådana gånger.

De vräkte i sig brännvin ur mässingskålar, som rymde säkert en kvarter. Många gubbar bara i medelåldern var så förstörda av brännvinet, att de inte kunde uträtta något på morgnarna, förrän de fått sig ett par kaskar. ”Dem gatt ell opp bastun först”.

Källa:Länsmuseet Västernorrland Uppteckning nummer LMV-M2673