Arnästjyva

Arnäsborna har i socknarna här omkring och förresten långt bort också skällts för att vara tjuvaktiga. Vi får heta ”Arnästjyva” allesammans, men det är orättvist. Det är lika hederligt och bra folk här i socknen som på andra trakter. Det där fula ryktet har vi att tacka bara ett par rackare för på den tiden, då de så mycket var ute och skjutsade lass till Åsele och ända till Uppsala och Stockholm. Då var det ett par Arnäsbor, som stal nattfoder överallt, där de övernattade, levande gråhundar lockade de med sig, och för övrigt stal de allt, som de kom över.

En av dessa hette Anders Persson, och honom minnes jag mycket väl. Han blev lagförd för stöld elva gånger, men tolfte gången, hann åkte fast, fick han livstids fängelse, och han dog i fängelset. För de där ”svynpälsarnas” skull får väl vi arnäsborna heta ”tjyvar” ända till domedagen.

Avslutningsvis: Ett gammalt talesätt från Arnäs. Knäpper man kläderna fel på morgonen, betyder att man kommer att bli full innan kvällen, det har de gamla sagt.
Källa: Upptecknat av Levi Johansson vid samtal med Orgeltrampare Anders Arnström i Arnäs 1917.